Kasinot sponsoroimassa DNA-tutkimusta

Kasinoalan yritykset sponsoroivat useita kohteita, kuten urheilua, kulttuuria ja tiedettä. Myös perinnöllisyystutkimus saa osaltaan tukea kasinoilta. Kasinoilta saatava sponsorointi ei kuitenkaan vaikuta sen paremmin tutkimuskohteiden valintaan, kuin tutkimusten tulkintaankaan.

Mitä kasinot sponsoroivat?

Kasinoala (lisätietoa paras suomenkielinen kasino-opas ) sponsoroi perinteisesti urheilutapahtumia, joissa kasinoiden näkyvyys on turvattu ja käytetylle sponsorirahalle saadaan suurin vastine. Kasinoiden sponsoroimien kohteiden joukosta löytyy myös taidetta, kulttuuria, matkailua sekä yhteiskunnallisia projekteja. Lisäksi kasinoiden sponsoroimista kohteista löytyy teattereita, museoita, kulttuuritapahtumia ja liikuntaa jalkapallosta tanssiin, sekä liikuntarajoitteisille että rajoitteettomille osallistujille.

Tieteen puolella kasinot tarjoavat harjoittelupaikkoja eri tieteenalojen opiskelijoille, pääasiassa tekniikan ja kaupan aloilta. Varsinkin ammattikorkeakoulujen harjoittelijoille kasinoalalta löytyy sopivia työharjoittelukohteita. Lisäksi kasinot sponsoroivat tutkimustyötä, kuten DNA-tutkimusta, osallistumalla suoraan yksittäisten tutkimusten sponsorointiin. Kasinoalan sponsoroinnin vaikutus moniin eri yhteiskunnan aloihin ulottuu erittäin laajalle alueelle ja on useille sponsoroinnin kohteille olemassaolon ehto. DNA-tutkimukselle kasinoala on tärkeä yhteistyökumppani.

Kasinoiden sponsoroinnin vaikutus tutkimukseen

Kasinoilla ei ole tarvetta määritellä tutkimuksen aihevalintoja, näkökulmaa tai valittavaa metodologiaa. Kasinoiden kannalta mielenkiintoisimmat tieteenalat ovat todennäköisyyslaskenta ja siihen liittyvät tutkimuskohteet, sekä markkinointitutkimus. Perinnöllisyystutkimuksen potentiaalisin mahdollinen yhtymäkohta kasinoihin on tietyn ihmistyypin tai etnisen ryhmän taipumus pelaamiseen tai siihen liittyviin toimintoihin, kuten jännityksen ja adrenaliinin etsimiseen, sekä yksilöissä että suuremmissa ryhmittymissä kuten perheissä, suvuissa tai etnisissä ryhmissä. Tällaisella tutkimustiedolla voitaisiin periaatteessa kohdentaa kasinoiden markkinointia halutulle ryhmälle ja saada potentiaaliset pelaajat kiinnostumaan kasinoiden toiminnasta.

Perinnöllisyystutkimuksen kannalta paljon pelaavien yksilöiden joukko on yhden ominaisuuden kannalta yhtenevä ryhmä, jonka yhteisissä geneettisissä ominaisuuksissa tarjoutuu useitakin mahdollisia tutkimuskysymyksiä. Tietyt pelaamiseen liittyvät ominaisuudet ovat vahvasti perinnöllisiä.

Kasinoteollisuus sponsorina

Kasinoteollisuuden sponsorointi tapahtuu DNA-tutkimuksessa samoilla periaatteilla kuin muussakin sponsoritoiminnassa. Vastineeksi tutkimukselle myönnetystä sponsoroinnista, sponsori olettaa saavansa näkyvyyttä sponsoroidun kohteen tiedotuksessa. Kasinoilla ei ole tarvetta ohjailla tehtävää tutkimusta haluamaansa suuntaan, vaan kyseessä on täysin markkinointiin perustuva yhteistyö. Sponsorina kasinoteollisuus on geenitutkimuksen kannalta siis optimaalinen, koska ristiriitaa tieteellisen näkemyksen ja kaupallisen näkemyksen välillä ei pääse syntymään. Tutkimustyön jatkuminen tieteellisistä lähtökohdista mahdollistaa monipuolisen tieteen harjoittamisen.