DNA:n käsittely tutkimuskeskuksissa

Tutkimuskeskukset keräävät ja tallentavat DNA:sta saatavaa raakadataa, ajavat siitä tilastoja ja raportteja, kehittävät datan käsittelyyn sopivia ohjelmistoja ja menetelmiä sekä avustavat tutkijoita oikeanlaisen tiedon löytämisessä.